Thanh lý công ty con đơn giản, dễ dàng nhất hiện nay

Thanh lý công ty con chính là quá trình giải thể hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần công ty con bởi công ty mẹ hoặc chính là chủ sở hữu công ty con. Quá trình này xảy ra khi công ty mẹ không còn quan tâm hoặc không thể tiếp tục duy trì hoạt động của công ty con nữa, có thể là do kinh tế, chiến lược, hoặc phục vụ mục tiêu kinh doanh lớn hơn. Để hiểu rõ hơn về khái niệm "thanh lý công ty con" và các vấn đề liên quan, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề này dưới đây.

1. Thực trạng về việc thanh lý công ty con hiện nay

Hiện nay, tình hình thanh lý công ty con có thể được mô tả như sau:

 • Số lượng công ty con đang được thanh lý tăng lên do nhiều lí do khác nhau như không phù hợp với chiến lược kinh doanh, hoạt động kém hiệu quả, khó khăn về tài chính, hoặc mong muốn của các công ty mẹ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính.
 • Các công ty con được thanh lý thuộc vào nhiều ngành công nghiệp khác nhau như sản xuất, dịch vụ, tài chính, bất động sản, công nghệ thông tin, và nhiều ngành khác.
 • Quy trình thanh lý công ty con thường phức tạp và yêu cầu sự hợp tác của nhiều bên liên quan như cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng, đối tác kinh doanh, nhân viên công ty. Điều này có thể làm tăng thời gian và chi phí cho quá trình thanh lý.
 • Thanh lý công ty con có thể ảnh hưởng đến nhân viên và đối tác của công ty, gây ra tác động lớn như mất việc làm cho nhân viên và mất một đối tác kinh doanh quan trọng.
 • Một số công ty con được thanh lý thường mang lại tiềm năng đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư, với tài sản, thương hiệu, hoặc công nghệ đáng chú ý mà họ có thể tận dụng.

Tuy nhiên, tình hình về thanh lý công ty con có thể thay đổi theo thời gian và tình hình kinh tế.

thanh lý công ty

2. Tìm hiểu chi tiết về thanh lý công ty con

Thanh lý công ty con được hiểu là gì?

Thanh lý công ty con là quá trình giải thể hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần công ty con từ công ty mẹ hoặc chủ sở hữu của công ty con. Quá trình này xảy ra khi chính công ty mẹ không còn quan tâm hoặc không thể tiếp tục duy trì hoạt động của công ty con, có thể do lý do kinh tế, chiến lược hoặc mục tiêu kinh doanh lớn hơn.

Việc thanh lý công ty con có thể thực hiện thông qua việc bán cổ phần cho bên thứ ba, bán tài sản của công ty con hoặc giải thể công ty con. Trong quá trình này, các bên liên quan như cổ đông, nhân viên và đối tác kinh doanh cần được thông báo và có quyền tham gia vào quyết định về thanh lý.

Đặc điểm đặc biệt của thanh lý công ty con

Các yếu tố chính khi thanh lý công ty con bao gồm:

 • Quyết định từ phía cha mẹ công ty: Thanh lý công ty con thường là kết quả của quyết định từ phía cha mẹ công ty dựa trên các yếu tố như không đạt được lợi nhuận, mất quyền kiểm soát hoặc không phù hợp với chiến lược kinh doanh hiện tại.
 • Quy trình pháp lý: Việc thanh lý công ty con đòi hỏi một quy trình pháp lý phức tạp để hoàn tất các hợp đồng, giải quyết nợ, xử lý tranh chấp pháp lý và tuân thủ các quy định về pháp luật và thuế.
 • Xác định về giá trị công ty con: Trước khi thanh lý, công ty mẹ cần xác định giá trị thực của công ty con dựa trên tài sản, nợ, doanh thu, lợi nhuận, thị phần, đánh giá thị trường và tiềm năng phát triển trong tương lai.
 • Bối cảnh thị trường: Tình hình thị trường có thể ảnh hưởng đến quyết định thanh lý công ty con, bao gồm cạnh tranh, chiến lược thị trường, sự thay đổi về quy định và hướng đi của nền kinh tế.
 • Giải phóng vốn: Một lợi ích vô cùng quan trọng của việc thanh lý công ty con là giải phóng vốn đầu tư, giúp công ty mẹ tái đầu tư vào các lĩnh vực khác có tiềm năng phát triển cao hơn.
 • Cắt giảm chi phí: Thanh lý công ty con có thể giảm chi phí vận hành không cần thiết như chi phí quảng cáo, tiền lương và thuế, giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.
 • Tác động đến nhân viên: Thanh lý công ty con có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và việc làm của nhân viên công ty con, có thể dẫn đến sa thải hoặc chuyển sang công ty khác trong quá trình thanh lý.
 • Để thành công trong việc thanh lý công ty con, cần có một kế hoạch chi tiết và tổ chức kỹ lưỡng, bao gồm duy trì mối quan hệ với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp.

thanh lý công ty

3. Quy định của pháp luật về thanh lý công ty con

Thủ tục thanh lý công ty con

Quy trình thanh lý công ty con bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Quyết định thanh lý công ty con: Ban lãnh đạo của công ty mẹ cần ra quyết định về việc thanh lý công ty con, và quyết định này phải được thông qua trực tiếp bởi các cơ quan quản lý và cổ đông của công ty mẹ.

Bước 2: Chuẩn bị tài liệu: Cần chuẩn bị các tài liệu như báo cáo tài chính, giấy tờ pháp lý, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến công ty con.

Bước 3: Thực hiện theo các thủ tục pháp lý: Cần thực hiện các thủ tục pháp lý như thông báo với cơ quan quản lý, hoàn tất nhanh các thủ tục thuế, hủy bỏ giấy phép kinh doanh và tiến hành các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Thanh lý về tài sản, nợ: Cần xác định và thanh lý tài sản của công ty con bằng cách bán, chuyển nhượng hoặc phân phối cho các bên liên quan, thanh toán các khoản nợ đối với các chủ nợ và đối tác kinh doanh.

Bước 5: Hủy bỏ giấy phép kinh doanh và thông báo ngay với cơ quan quản lý: Sau khi hoàn tất các thủ tục, công ty con cần hủy bỏ giấy phép kinh doanh và các giấy tờ pháp lý khác liên quan. Đồng thời, công ty mẹ cần thông báo với cơ quan quản lý về việc thanh lý công ty con.

Quy trình thanh lý công ty con

Theo quy định tại Điều 208 của Luật Doanh nghiệp 2020, việc thanh lý tài sản là một trong những bước quan trọng khi giải thể doanh nghiệp. Quy trình này bao gồm việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản, kiểm tra và đánh giá chất lượng tài sản, sau đó bán tài sản để thu hồi vốn.

Đầu tiên, Hội đồng thanh lý tài sản sẽ thống kê, phân loại, và đánh giá tài sản cũng như lựa chọn đối tác thanh lý. Trong trường hợp Chủ sở hữu Công ty tự thực hiện thanh lý, họ sẽ đảm nhận trách nhiệm này.

Tiếp theo, Hội đồng sẽ đánh giá chất lượng tài sản dựa trên các yếu tố như sổ bảo hành, vận hành, sửa chữa, hao tốn nguyên liệu để xác định giá trị còn lại của tài sản.

Cuối cùng, tài sản sẽ được bán thông qua các hình thức như bán chỉ định, bán đấu giá để thu vốn. Khoản thu này sẽ được sử dụng để thanh toán nợ và sau đó chia cho các thành viên công ty theo tỷ lệ góp vốn.

thanh lý công ty

4. Giải đáp nhanh các câu hỏi liên quan đến thanh lý công ty con

Cơ quan nào chuyên giải quyết về thanh lý công ty con?

Cơ quan chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề về thanh lý công ty con là Sở Kế hoạch và Đầu tư (SKHĐT), cùng với sự hợp tác của các cơ quan liên quan như Sở Tư pháp, Sở Lao động, Sở Thuế, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, và các cơ quan quản lý doanh nghiệp khác.

Thanh lý công ty con cần phải lưu ý những vấn đề gì?

Khi giải thể công ty con tại Việt Nam, các điều cần chú ý bao gồm:

+ Tuân thủ quy định pháp luật: Quá trình giải thể công ty con phải tuân thủ đúng các quy định về giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan khác.

+ Xử lý nợ nần: Trong quá trình giải thể, công ty cần xử lý các nợ nần hiện có một cách công bằng và hợp lý với các đối tác và cơ quan liên quan.

+ Kiểm tra tài sản: Cần kiểm tra và xác định giá trị thực của tài sản của công ty con. Đôi khi cần sự hỗ trợ từ chuyên gia hoặc người đại diện của công ty.

+ Hoàn thành thủ tục hành chính: Quá trình giải thể công ty yêu cầu thực hiện các thủ tục hành chính như hủy giấy phép kinh doanh, thu thập và xử lý các giấy tờ liên quan đến việc giải thể.

+ Giải quyết vấn đề tài chính và thuế: Công ty con cần thực hiện các thủ tục giải quyết về tài chính như thanh toán nợ, chuẩn bị sổ sách tài chính và nộp báo cáo thuế cuối cùng.

+ Bảo vệ quyền lợi của cổ đông và nhân viên: Trong quá trình giải thể, cần đảm bảo quyền lợi của cổ đông và nhân viên thông qua việc thanh toán các khoản nợ, quyền lợi hưu trí và các khoản bồi thường khác.

+ Thông báo công khai: Theo quy định của pháp luật Việt Nam, công ty cần thực hiện thông báo công khai về quá trình giải thể, bao gồm thông báo trên trang web của công ty và các phương tiện truyền thông khác.

+ Hợp tác với các cơ quan liên quan: Trong quá trình giải thể, công ty con cần hợp tác với các cơ quan như cục thuế, tòa án và các cơ quan quản lý khác để đảm bảo quá trình diễn ra đúng luật và hiệu quả.Việc thanh lý công ty con là quy trình phức tạp đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp lý. Điều này không chỉ đảm bảo quyền lợi của cổ đông và chủ nợ mà còn giảm thiểu rủi ro pháp lý và tài chính cho công ty mẹ. Hoàn thành quá trình thanh lý một cách chính xác và minh bạch sẽ tạo điều kiện cho công ty mẹ tái cơ cấu hoặc tập trung vào các hoạt động kinh doanh khác. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa nguồn lực, tăng cường sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai. 

Hy vọng qua bài viết của Thu Mua Đồ Cũ Sài Gòn, bạn đã hiểu rõ về quá trình thanh lý công ty con rồi nhé.

Dịch vụ thanh lý nhà hàng của Thu Mua Đồ Cũ Sài Gòn?

Dịch vụ thu mua xác nhà xưởng hiện nay là gì?

Dịch vụ đập phá tháo dỡ là gì?

Dịch vụ thu mua xác nhà cũ chuyên nghiệp ở TPHCM


Tin liên quan
Facebook chat
https://www.facebook.com/profile.php?id=100091665365345